"ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ "
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑
หัวข้อ “Innovations for eHealth” วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ